Ylläs-Lainio Loman
varaus- ja maksuehdot

Ylläs-Lainio Loma noudattaa majoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat molempia osapuolia sitoviksi, kun asiakas on tilannut lomakohteen haluamalleen ajankohdalleen ja suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

Varaaminen ja maksu

Tehtyään varauksen asiakas maksaa ennakkomaksun (30% majoitushinnasta). Varaus on vahvistettu, kun ennakkomaksu on maksettu. Asiakas saa tämän jälkeen vahvistuksen varauksesta sekä laskun majoitushinnan loppuosasta. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi neljä (4) viikkoa ennen loman alkua.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan Ylläs-Lainio Lomalle ennen majoituksen alkua. Avain luovutetaan vain maksetuille varauksille.
Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli varauksen alkuun on 30 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti Ylläs-Lainio Lomalle. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus vähennettynä peruutusmaksulla 50 €. Myöhemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Ylläs-Lainio Lomalle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas itse tai hänen lähiomaisensa sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Ylläs-Lainio Lomalle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua. Peruutus on tehtävä välittömästi Ylläs-Lainio Lomalle. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Ylläs-Lainio Lomalle 14 vrk:n kuluttua peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Ylläs-Lainio Loman oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lomatähdet voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Ylläs-Lainio Lomalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Peruutus voidaan tehdä myös ilman erillistä ilmoitusta, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Avainten luovutus

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle siten, kun asiakas on viimeistään edellisenä päivänä ennen vuokrauksen alkua sopinut huoltopalvelun kanssa. Asiakkaan tulee soittaa ja ilmoittaa, mihin aikaan on saapumassa.

Mökillä oleskelu

Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, patjat, peitot, tyynyt sekä lämmitys ja valaistus. Vuokra-aikana siivouksesta vastaa asiakas. Loppusiivous kuuluu vuokrahintaan.

Henkilömäärä

Mökkiä ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Muussa tapauksessa Ylläs-Lainio Lomalla on oikeus purkaa vuokrasopimus.

Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle.

Häiriö tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan tai vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistöissä oleville, on vuokranantajalla tai vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta 3 vuorokauden sisällä, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Ylläs-Lainio Lomallle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Ylläs-Lainio Loma eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei oteta huomioon. Mikäli vuokrauksen aikana sattuu mikä tahansa kohteeseen liittyvä vahinko, on siitä ilmoitettava viimeistään vuokra-ajan päättymispäivänä Lomatähdille. Myöhemmin havaituista vahingoista voidaan periä vuokralaiselta vahingon lisäksi vähintään 35 euron suuruinen järjestelykulu.

Oikeus hintojen muutoksiin

Ylläs-Lainio Loma varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Lomatähdillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Tervetuloa ja viihtyisää lomaa!